Zapomniana technika Drzeworyt sztorcowy

Pochylony nad deską człowiek. Mocno uchwycony w ręce rylec żłobi długie cienkie linie. Długie godziny mozolnej pracy. Częste sprawdzanie rezultatów pracy w odbitce próbnej. I znowu rylec. Na początku drogi fascynuje radość tworzonego rysunku i świadmość końcowego rezultatu. Później cisza i myśli wypełniające długie godziny. Trud pokonywania wewnętrznego chaosu. I nie wiadomo, kiedy pojawia się…

Funkcjonalny druk

Zanim pojęcie funkcjonalny druk pojawiło się na mapie problemów do odkrycia, istniało już w formie utajonej, często pod inną nazwą kryjąc to samo znaczenie. Rozważania o problemach związanych z funkcjonalnym drukiem chciałbym podzielić na dwa obok siebie biegnące zagadnienia. Pierwsze to fascynacja słowem jako tworzywem świata myśli połączona z wizualnymi wartościami pisanego lub drukowanego znaku….

Model przestrzeni abstrakcji

Współcześnie nie zaprzątamy sobie umysłów rozróżnieniem pomiędzy abstrakcją, a konkretem. Wystarczy jeśli liczby i inne elementy czystej matematyki są abstrakcyjne, a skały, drzewa i ludzie są konkretni. Wnikając w głębiej w proces poznania można stwierdzić, że rozróżnienie – abstrakcja / konkret – bardzo się komplikuje. Książka jest relacją a badań nad problemem przestrzeni abstrakcji i…

Konferencja ASP Katowice 2006 Zapomniana technika

Zapomniana technika – drzeworyt sztorcowy. To próba odpowiedzi na pytanie o motywy twórczości drzeworytniczej – techniki niezbyt chętnie dzisiaj uprawianej. W 1995 roku w The Asmolean Museum w Oxfordzie piętnastu drzeworytników z całego świata – członków Towarzystwa Drzeworytników Wielkiej Brytanii z siedzibą w Oxfordzie (Towarzystwo mieści się w Anglii, ale obejmuje cały świat) pokazało swoje…

Konferencja ASP Katowice 2004 Czy filozof …

Czy filozof boi się obrazu? Prezentowany tekst powstał na marginesie badań, jakie prowadziłem nad problemem abstrakcji i procesami kształtowania się formy poznawczej w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Tekst ma charakter informacji o zakresie pola badań nad problemem obrazowania myśli. Postawione w tytule pytanie: „Czy filozof boi się obrazu?” odnosi się do faktu braku ilustracji…

Katalog wystawy ASP Wyjdzie z chaosu świat ducha

Katalog wystawy ASP „Wyjdzie z chaosu świat ducha” poświęconej pamięci Jana Pawła II. Wystawa odbyła się w galerii Fra Angelico 16. 10. – 16.11. 2005 Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach …

Konferencja ASP Katowice 2002 Model przestrzeni

Model przestrzeni abstrakcji. Aby właściwie zrozumieć związek pomiędzy znakiem, a znaczeniem i komunikacją trzeba najpierw widzieć relację pomiędzy rzeczywistością, a znakiem. Prezentowany tekst jest częścią opisu tej relacji. Dotyczy problemów bardzo elementarnych i stanowi próbę zbudowania wizualnego modelu przestrzeni abstrakcji. Tutaj prezentowana myśl jest zarysem koncepcji, która została zaprezentowana na konferencji naukowej „Znak – znaczenie…

Analiza procesu użytkowego wypożyczania książek

W semestrze letnim 2005 roku w Pracowni Badań Wizualnych na kierunku wzornictwo ASP w Katowicach został, pod moim kierunkiem, zrealizowany temat, którego celem była analiza procesu użytkowego wypożyczania książek wszystkich użytkowników Biblioteki Śląskiej.. …

Analiza

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia analizy, opisu i sposobów jej stosowania. Analiza zawsze była sednem filozoficznej metody i była praktykowana na wiele różnych sposobów. W najbardziej szerokim sensie może być rozumiana jako odkrywanie czy wyjawianie albo powrót do podstawowych sposobów wyjaśniania czegoś. Pojęcie analizy w potocznym języku związane jest z rozkładaniem jakiejś całości na mniejsze…

O kaligrafii Wiesław Gdowicz

Trudno byłoby szukać książki-podręcznika w języku polskim, który mógłby posłużyć jako pomoc w nauczaniu kaligrafii. Jeżeli nawet znajdziemy coś, to są to informacje fragmentaryczne rozrzucone po wielu publikacjach. Książka „O kaligrafii” ma poniekąd wypełnić tą lukę i stać się pomocą przede wszystkim dla zainteresowanych. Składa się z pięciu części: Część pierwsza nosi tytuł „Alfabet” i…