O kaligrafii Wiesław Gdowicz

dnia

Trudno byłoby szukać książki-podręcznika w języku polskim, który mógłby posłużyć jako pomoc w nauczaniu kaligrafii. Jeżeli nawet znajdziemy coś, to są to informacje fragmentaryczne rozrzucone po wielu publikacjach. Książka „O kaligrafii” ma poniekąd wypełnić tą lukę i stać się pomocą przede wszystkim dla zainteresowanych.
Składa się z pięciu części:
Część pierwsza nosi tytuł „Alfabet” i zawiera krótką historię alfabetu od pisma fenickiego, poprzez alfabet grecki do alfabetu łacińskiego.
Część druga to „Myśli o kaligrafii” zbiór artykułów poświęconych sposobom rozpoznania i kształtowania wewnętrznych dyspozycji istotnych w kaligrafii. Włączyłem do tej części artykuł Massina „Litera i obraz” pomimo tego, że dotyczy typografii. Jest jednak pokazaniem przejścia od kaligrafii do typografii i to usprawiedliwia jego obecność.
Część trzecia „Historia i praktyka” zawdzięcza swoje powstanie Marcowi Droginowi kaligrafowi z Nowego Jorku autorowi książki „Mediawal Calligraphy. Its history and technique.” Z prezentowanych przez niego trzynastu pism przedstawiam dziesiść są to: Rustyka, Uncjała, Sztuczna Uncjała, Półuncjała, Wyspiarska Majuskuła, Wyspiarska Minuskuła, Minuskuła Karolińska, Wczesny Gotyk, Tekstura dwa rodzaje) i Bastarda. Każdemu z prezentowanych pism towarzyszy tablica ze sposobem pisania oraz omówienie jest to zmodyfikowana przez mnie wersja wybranych
tekstów Drogina przetłumaczona przez panią dr. Krystynę Borgieł). Prezentowane pisma wraz ze sposobem ich pisania oraz historią powstawania, to nie tylko możliwość obserwacji ewolucji alfabetu, ale również, poprzez praktykę pisania, możliwość doświadczenia fascynacji skrybów w świecie kształtowania wewnętrznego ładu.
Część czwarta pod tytułem „Ornament” to kilka zasad dotyczących budowy ornamentu, przykłady i definicje.
Część piąta „Kaligrafia dziś” tą część właściwie tworzą moi uczniowie poprzez swoje prace, wypowiedzi czy projekty.
Jeżeli kaligrafia – jak mówi jedna z uczennic – „wydobywa z nas to piękno, które w niej jest.” to nie ma chyba lepszej zapłaty za poniesiony trud. A ta książka, taką mam nadzieję, do tego wydobywania się przyczynia. …

O KALIGRAFII Wiesław Gdowicz

Reklamy