Analiza

dnia

Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia analizy, opisu i sposobów jej stosowania. Analiza zawsze była sednem filozoficznej metody i była praktykowana na wiele różnych sposobów. W najbardziej szerokim sensie może być rozumiana jako odkrywanie czy wyjawianie albo powrót do podstawowych sposobów wyjaśniania czegoś. Pojęcie analizy w potocznym języku związane jest z rozkładaniem jakiejś całości na mniejsze części. …

Artykuł ANALIZA BSP02 Wiesław Gdowicz.pdf

Reklamy