Funkcjonalny druk

dnia

Zanim pojęcie funkcjonalny druk pojawiło się na mapie problemów do odkrycia, istniało już w formie utajonej, często pod inną nazwą kryjąc to samo znaczenie. Rozważania o problemach związanych z funkcjonalnym drukiem chciałbym podzielić na dwa obok siebie biegnące zagadnienia.
Pierwsze to fascynacja słowem jako tworzywem świata myśli połączona z wizualnymi wartościami pisanego lub drukowanego znaku. Drugie to troska o taki sposób przekazu informacji, by
był on zgodny z psychofizjologicznymi właściwościami organu wzrokowego i mózgu człowieka.

Pierwsze zagadnienie konkretyzuje się pod postacią poezji wizualnej czy poezji konkretnej, drugie natomiast w postaci badań naukowych nad percepcją druku. Pierwsze stawia więc jako podstawę działania intuicyjne, drugie zaś racjonalne metody badawcze.

Jest rzeczą oczywistą, na co wskazuje historia pojęcia, że obie te drogi często przecinały się obficie czerpiąc jedna z drugiej. Prześledzenie obu tych może być nie tylko interesujące, lecz również daje możliwość wnikniêcia w głąb zagadnienia. …

FUNKCJONALNY DRUK Wiesław Gdowicz

Reklamy