Konferencja ASP Katowice 2002 Model przestrzeni

dnia

Model przestrzeni abstrakcji.

Aby właściwie zrozumieć związek pomiędzy znakiem, a znaczeniem i komunikacją trzeba najpierw widzieć relację pomiędzy rzeczywistością, a znakiem. Prezentowany tekst jest częścią opisu tej relacji. Dotyczy problemów bardzo elementarnych i stanowi próbę zbudowania wizualnego modelu przestrzeni abstrakcji. Tutaj prezentowana myśl jest zarysem koncepcji, która została zaprezentowana na konferencji naukowej „Znak – znaczenie – komunikacja”, która odbyła się w ASP Katowice w 2002 roku.

Pełną koncepcję przedstawiłem w książce pt. „Model przestrzeni abstrakcji” …

PRZEDMIOT ZNAK ZNACZENIE Wiesław Gdowicz

Reklamy