Konferencja ASP Katowice 2004 Czy filozof …

dnia

Czy filozof boi się obrazu?

Prezentowany tekst powstał na marginesie badań, jakie prowadziłem nad problemem abstrakcji i procesami kształtowania się formy poznawczej w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Tekst ma charakter informacji o zakresie pola badań nad problemem obrazowania myśli. Postawione w tytule pytanie: „Czy filozof boi się obrazu?” odnosi się do faktu braku ilustracji w publikacjach dotyczących filozofii. Próba odpowiedzi na to pytanie stała się pretekstem do rozważań o strukturze obrazu. Rozumiem strukturę jako coś, co jest odczytywane jeszcze przed rozpoznaniem poszczególnych elementów obrazu. Odpowiedź będzie podążać dwoma drogami ….

Tekst wygłoszony na Konferencji naukowej w ASP Katowice w 2004 roku …

Konferencja ASP 04 CZY FILOZOF BOI SIĘ OBRAZU Wiesław Gdowicz.pdf

Reklamy