Model przestrzeni abstrakcji

dnia

Współcześnie nie zaprzątamy sobie umysłów rozróżnieniem pomiędzy abstrakcją, a konkretem. Wystarczy jeśli liczby i inne elementy czystej matematyki są abstrakcyjne, a skały, drzewa i ludzie są konkretni. Wnikając w głębiej w proces poznania można stwierdzić, że rozróżnienie – abstrakcja / konkret – bardzo się komplikuje.

Książka jest relacją a badań nad problemem przestrzeni abstrakcji i sposobem wizualizacji procesów myślowych. …

Model przestrzeni abstrakcji

Reklamy