Zapomniana technika Drzeworyt sztorcowy

dnia

Pochylony nad deską człowiek. Mocno uchwycony w ręce rylec żłobi długie cienkie linie. Długie godziny mozolnej pracy. Częste sprawdzanie rezultatów pracy w odbitce próbnej. I znowu rylec. Na początku drogi fascynuje radość tworzonego rysunku i świadmość końcowego rezultatu. Później cisza i myśli wypełniające długie godziny. Trud pokonywania wewnętrznego chaosu. I nie wiadomo, kiedy pojawia się pytanie: Czy ci, którzy będą oglądać moją grafikę, potrafią odczytać, to co chcę im powiedzieć? Rylec zatrzymuje się na chwilę i trwa…..

Książka jest opowieścią o drzeworycie sztorcowym, technice dziś rzadko używanej. …

Można ją czytać online tutaj: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=11465

Drzeworyt sztorcowy. ZAPOMNIANA TECHNIKA Wiesław Gdowicz

Reklamy