Obraz. Na progu słowa.

Tekst pod tytułem „Obraz. Na progu słowa.” to powrót do pierwotnego problemu obrazowania myśli – uwzględniaja wnioski z dotychczas przebytej drogi. Relacja obraz – słowo pozwala na zawężenie tego problemu, ale jednocześnie bardzo go wyostrza. To jakby „powrót do źródła”. Proces stawania się sensu ma swój początek, którym może okazać się styk słowa i obrazu….

Czy istnieje znak bez sensu?

Postawieniu pytania towarzyszą pewne warunki. Jednym z nich jest założenie, że pytanie ma sens. Sensem pytania – używając określeń Gadamera – jest kierunek, z którego ma nadejść odpowiedź. Postawienie pytania zakłada również zgodę na to, że się nie wie. Nikt przecież nie pyta o to co wie. Pytanie to w końcu stwierdzenie, że odpowiedź nie…