Aestimativa vis. Gest instynktowny czy naturalny?

Naturalny gest, intuicyjne zachowanie, instynktowne działanie. Pojęcia ze sobą związane. Różnie interpretowane i definiowane. Wzajemnie się przeplatające. W tym tekście chciałbym zestawić ze sobą pojęcia „intuicji’ i „naturalności” w odniesieniu do pojęcia „gest naturalny”. Tekst ukaże się w numerze 6 TAKEME … Reklamy