Emocje a produkt

dnia

Artykuł ostał przygotowany na Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. …

Emocje a produkt

Abstrakt

W tekście opisano sposoby określania relacji między emocjami, a produktem, którym były flakoniki perfum. Temat został zrealizowany przez Joannę Jaroszyńską studentkę IV roku w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice. Celem metody badawczej – inspirowanej Kansei – było określenie elementów, które decydują o wyborze i wywoływaniu określonych wrażeń i emocji przez flakoniki perfum. Prace podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy emocji i wrażeń związanych z kształtami – tutaj analizuje się układy figur z powstałej tabeli morfologicznej i zapisuje słowa Kansei ściśle związane z wrażeniami o danym kształcie. W etapie drugim są definiowane wrażenia związane z zapachem. W podsumowaniu wyniki obu badań zostają porównane.

Pełny tekst tutaj:

kansei2011_Gdowicz_Jaroszynska

Reklamy