Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu

dnia

Artykuł został przygotowany na Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. …

Abstrakt

W wystąpieniu w IV edycji Kansei 2009; „Gesty. Akwizycja ruchu czy znacznie” został postawiony problem relacji pomiędzy akwizycją ruchu gestu w stosunku do metod określania jego znaczenia w kontekście wspólnego projektu Zakładu Badań Wizualnych i Interakcji ASP Katowice z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.

Istotnym elementem naszej części projektu było opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Podstawą opracowania metod określania znaczeń gestów była koncepcja pola semantycznego gestu – rozumianego, jako zbiór znaczeń przypisywanych danemu gestowi. Metoda określania znaczeń gestów, którą opracowano w oparciu o koncepcję pola semantycznego gestu została zainspirowana Kansei.

W tej edycji przedstawimy rezultaty naszych badań w formie wniosków i dyskusji wyników opracowanych rezultatów.

Pełny tekst tutaj:

Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu. Gdowicz_Więckowska_Kansei2011

Reklamy