Psychofizjologia widzenia – materiały

Wykłady z psychofizjologii Nie ma niczego w intelekcie czego uprzednio nie było w zmyśle. … JĘZYK PFW19012012 Język_W_Gdowicz NARZĘDZIA MYŚLENIA – WYOBRAŻENIA, POJĘCIA PFW12012012Narzędzia myślenia-wyobrażenia pojęciaW_Gdowicz NARZĘDZIA MYŚLENIA – SŁOWA PFW26012012 Narzędzia myślenia-Słowa_W_Gdowicz EFFECTIVE VISUAL COMMUNICATION PFW08032012 Prezentacja Effective Visual Communication_W_Gdowicz PERCEPCJA I DIZAJN PFW15032012 Percepcja i dizajn_W_Gdowicz SPOSTRZEGANIE PFW29032012 Spostrzeganie_W_Gdowicz STRUKTURA SPOSTRZEŻEŃ PFW12042012 Struktura…