Psychofizjologia widzenia – materiały

dnia

Wykłady z psychofizjologii

Nie ma niczego w intelekcie
czego uprzednio nie było w zmyśle. …

JĘZYK

PFW19012012 Język_W_Gdowicz

NARZĘDZIA MYŚLENIA – WYOBRAŻENIA, POJĘCIA

PFW12012012Narzędzia myślenia-wyobrażenia pojęciaW_Gdowicz

NARZĘDZIA MYŚLENIA – SŁOWA

PFW26012012 Narzędzia myślenia-Słowa_W_Gdowicz

EFFECTIVE VISUAL COMMUNICATION

PFW08032012 Prezentacja Effective Visual Communication_W_Gdowicz

PERCEPCJA I DIZAJN

PFW15032012 Percepcja i dizajn_W_Gdowicz

SPOSTRZEGANIE

PFW29032012 Spostrzeganie_W_Gdowicz

STRUKTURA SPOSTRZEŻEŃ

PFW12042012 Struktura spostrzeżeń_W_Gdowicz

SPOSTRZEGANIE – PROCES KATEGORYZACJI

PFW19042012 Spostrzeganie -proces kategoryzacji_W_Gdowicz

REPREZENTACJA UMYSŁOWA

PFW26042012 Reprezentacja umysłowa_W_Gdowicz

REPREZENTACJA OBRAZOWA

PFW10052012 Reprezentacja obrazowa_W_Gdowicz

Reklamy