Artykuł „Przestrzeń publiczna. Luksus czy konieczność”

Opracowując koncepcję przestrzeni publicznej należy myśleć o rozwiązaniach, które będą pomagać mieszkańcom w odbudowie wspólnot, podnosić rangę miejsca poprzez podkreślanie lokalnych wartości, zaspokajanie potrzeb, wzbogacanie ludzkich doświadczeń i integrację. Włączenie w proces projektowy mieszkańców pozwala poznać ich pragnienia, sposób życia, problemy i wykorzystuje drzemiący potencjał, chęci, zaangażowanie. Artykuł „Przestrzeń publiczna. Luksus czy konieczność” ukazał się…