Dizajn i miejsce

„Cokolwiek znaczą przestrzeń i czas, to miejsce i okazja są ważniejsze. Bo w ludzkiej wyobraźni przestrzeń jest miejscem, a czas okazją” Aldo van Eyck, architekt Nasz dom, nasza ulica, nasze miasto – obrazy miejsc zapisanych w pamięci. Czy fundamentem rozumienia miejsca jest nasza historia i doświadczenie? Miejsce było od dawna rozumiane jako ośrodek zaufania, tożsamości i bezpieczeństwa….