Kansei

Artykuł w biuletynie wydanym po seminarium, które odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego dla Szkół Plastycznych /21 – 22 września 2016/ Reklamy

W przestrzeni znaczeń.

Opisana macierz pól semantycznych pojęć rozumiana jako model ułatwiający analizę wydarzeń pozwala na śledzenie intensywności oddziaływania każdego z pojęć na wydarzenie na każdym etapie jego trwania. Gdyby element wydarzenia w danej chwili był reprezentowany jako punkt w obrębie kwadratu macierzy, to przebieg całego wydarzenia w czasie – od początku do jego końca – przypominałby ruch…