Artykuł „Odlotowy mebel Odlotowa Galeria Odlotowa biblioteka”

„Logotyp odlotowej Galerii i odlotowej Biblioteki został zaprojektowany w oparciu o znak Akademii Sztuk pięknych w Katowicach. Te same proporcje elementów i dominująca forma trójkąta sugerują, że oba znaki należą do tej samej rodziny (tak, jak działalność Galerii jest nierozłączna z ASP Katowice). do podstawowej formy równoramiennego trójkąta dodany jest mały, dynamizujący element, działający na wyobraźnię,…

Artykuł „Przestrzeń publiczna. Luksus czy konieczność”

Opracowując koncepcję przestrzeni publicznej należy myśleć o rozwiązaniach, które będą pomagać mieszkańcom w odbudowie wspólnot, podnosić rangę miejsca poprzez podkreślanie lokalnych wartości, zaspokajanie potrzeb, wzbogacanie ludzkich doświadczeń i integrację. Włączenie w proces projektowy mieszkańców pozwala poznać ich pragnienia, sposób życia, problemy i wykorzystuje drzemiący potencjał, chęci, zaangażowanie. Artykuł „Przestrzeń publiczna. Luksus czy konieczność” ukazał się…

Artykuł „Odlotowa Galeria odlotowy mebel”

Odlotowa Galeria, Odlotowy mebel i Biblioteka Podróżnych to trzy przedsięwzięcia, które w tym roku zrealizuje ASP w Katowicach na lotnisku Katowice Airport. Artykuł „Odlotowa Galeria odlotowy mebel” ukazał się w piśmie Silesia airport nr 39 w marcu kwietniu 2012 roku.  

Psychofizjologia widzenia – materiały

Wykłady z psychofizjologii Nie ma niczego w intelekcie czego uprzednio nie było w zmyśle. … JĘZYK PFW19012012 Język_W_Gdowicz NARZĘDZIA MYŚLENIA – WYOBRAŻENIA, POJĘCIA PFW12012012Narzędzia myślenia-wyobrażenia pojęciaW_Gdowicz NARZĘDZIA MYŚLENIA – SŁOWA PFW26012012 Narzędzia myślenia-Słowa_W_Gdowicz EFFECTIVE VISUAL COMMUNICATION PFW08032012 Prezentacja Effective Visual Communication_W_Gdowicz PERCEPCJA I DIZAJN PFW15032012 Percepcja i dizajn_W_Gdowicz SPOSTRZEGANIE PFW29032012 Spostrzeganie_W_Gdowicz STRUKTURA SPOSTRZEŻEŃ PFW12042012 Struktura…

Determining the meaning of arm gestures

Abstract Developing methods for determining the meaning of gestures in human-computer interaction, focusing especially on two-way interaction, is the object of a joint project of The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences in Gliwice and the Visual Research and Interaction Studio at the Academy of Fine Arts in Katowice….

Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu

Artykuł został przygotowany na Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. …

Emocje a produkt

Artykuł ostał przygotowany na Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. …

Umowność jednoczesności. Gest w czasie.

W tym tekście interesuje mnie jedna z najbardziej intrygujących zagadek, jaką jest percepcja czasu. Będę mówił o czasie mówiąc o percepcji gestu. Na początek – dla przypomnienia – moja definicja gestu: „Gest to ruch, który ma sens”. Tak zbudowane określenie stawia gest pomiędzy ruchem, a sensem. Pomiędzy percepcją czasu, a znaczeniem gestu. Tekst ukazał się…

Aestimativa vis. Gest instynktowny czy naturalny?

Naturalny gest, intuicyjne zachowanie, instynktowne działanie. Pojęcia ze sobą związane. Różnie interpretowane i definiowane. Wzajemnie się przeplatające. W tym tekście chciałbym zestawić ze sobą pojęcia „intuicji’ i „naturalności” w odniesieniu do pojęcia „gest naturalny”. Tekst ukaże się w numerze 6 TAKEME …

Taniec anioła czy kod Sykstyny

Projekt Sykstyna zrodził się z przekonania, że jest możliwe połączenie intuicji z racjonalną analizą. Nie próbuję w nim odpowiedzieć na konkretne pytania – raczej chodzi mi oto, by poprzez odmienny sposób patrzenia wynikający z takiego połączenia, wnikać pod utarte schematy interpretacji. Projekt realizuje się według sześciopunktowego planu. Główną ideę projektu przedstawię na wybranym przykładzie czterech…

Interfejs i gesty

Tekst publikowany w pierwszym numerze pisma TAKEME. Celem projektu rozpoczętego w Zakładzie Badań Wizualnych i Interakcji Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest opracowanie metod służących do określania znaczeń gestów w komunikacji pomiędzy człowiekiem, a komputerem – ze szczególnym uwzględnieniem interakcji dwustronnej. Podstawą takiego opracowania jest koncepcja pola semantycznego gestu, które jest rozumiane, jako zbiór znaczeń…

Technki prezentacji 1991-2009

Techniki prezentacji – przedmiot który prowadziłem od 1991 do 2009 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku wzornictwo.