Znaczenie. Między ruchem a gestem

Ponownie wracam do odkrytego przez Heideggera faktu, że "ze skrytości i nie jawności rzeczy trzeba niejako gwałtem wydobywać prawdę" /H. G. Gadamer Cóż to jest prawda?/, bo greckie pojęcie prawdy "alatheia" to "nieskrytość" po to by zastanowić się w jaki sposób ludzkie gesty przekazują znaczenie. W wystąpieniu relacjonuję badania, które mają na celu – zastosowanie…