Ile INFORMACJI w informacji.

Badania nad problemem abstrakcji i kształtowaniem się formy poznawczej w procesie poznania w filozofii św. Tomasza z Akwinu zwróciły moją uwagę na pojęcia – struktury i jej hierarchii – jako głównych składników, które łączą model intelektualny myśli z wewnętrzną strukturą obrazu, który jest jego przedstawieniem. Dalsze badania struktury wewnętrznej obrazu wykazały, że jest ona odczytywana…