Nieruchomy głos. Pytanie o obraz.

Wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Fotograficznej Konferencji Naukowej „Widzenie siebie” 16–17 listopada 2017, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach dr hab. prof. ASP Wiesław Gdowicz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach „Nieruchomy głos. Pytanie o obraz” Reklamy

Kansei

Artykuł w biuletynie wydanym po seminarium, które odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego dla Szkół Plastycznych /21 – 22 września 2016/

W przestrzeni znaczeń.

Opisana macierz pól semantycznych pojęć rozumiana jako model ułatwiający analizę wydarzeń pozwala na śledzenie intensywności oddziaływania każdego z pojęć na wydarzenie na każdym etapie jego trwania. Gdyby element wydarzenia w danej chwili był reprezentowany jako punkt w obrębie kwadratu macierzy, to przebieg całego wydarzenia w czasie – od początku do jego końca – przypominałby ruch…

Dizajn na pograniczu.

Artykuł dotyczy projektu pod tytułem „Dizajn na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim.” , który powstał w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. Wnioskodawcą projektu była gmina Czechowice-Dziedzice, a partnerem miasto Orlova w Czechach.

Ile INFORMACJI w informacji.

Badania nad problemem abstrakcji i kształtowaniem się formy poznawczej w procesie poznania w filozofii św. Tomasza z Akwinu zwróciły moją uwagę na pojęcia – struktury i jej hierarchii – jako głównych składników, które łączą model intelektualny myśli z wewnętrzną strukturą obrazu, który jest jego przedstawieniem. Dalsze badania struktury wewnętrznej obrazu wykazały, że jest ona odczytywana…

KANSEI. POMIĘDZY WRAŻENIEM, A WYTWOREM.

Czy podejmując decyzje zakupu jakiegoś produktu ważne są uczucia, którymi się kierujemy? Jeżeli odpowiedź na tak postawione pytanie jest pozytywna to znaczy, że projektowanie produktów wymaga wiedzy o uczuciach i wrażeniach użytkownika. Konfrontacja pomiędzy subtelną i trudno uchwytną sferą uczuć i wrażeń, a racjonalnie uporządkowanym procesem produkcyjnym sprawia wrażenie przegranej walki. Jak sprawić by uczucia…

Dizajn i miejsce

„Cokolwiek znaczą przestrzeń i czas, to miejsce i okazja są ważniejsze. Bo w ludzkiej wyobraźni przestrzeń jest miejscem, a czas okazją” Aldo van Eyck, architekt Nasz dom, nasza ulica, nasze miasto – obrazy miejsc zapisanych w pamięci. Czy fundamentem rozumienia miejsca jest nasza historia i doświadczenie? Miejsce było od dawna rozumiane jako ośrodek zaufania, tożsamości i bezpieczeństwa….

Design w terenie – idea i realizacja

DESIGN W TERENIE – Idea i realizacja. Prof. ASP dr hab. Wiesław Gdowicz Wykład wygłoszony w trakcie warsztatów projektowych. „Dizajn na pograniczu” Czechowice-Dziedzice 21-25 październik 2013 „ Dizajn v pohraničí” Orlova (Czechy) 8-12 listopad 2013 DESIGN SILESIA. „Design Silesia” to nazwa projektu, którego głównym celem było szerzenie idei designu, myśli projektowej w odniesieniu do procesów…

Stopy a místo

Tekst wykładu w języku czeskim wygłoszonego w trakcie warsztatów projektowych “Dizajn na pograniczu” w Orlovej (Czechy) 9 listopad 2013 roku.  

Ślady i miejsce

Tekst wykładu wygłoszonego w trakcie warsztatów projektowych „Dizajn na pograniczu” w Orlovej (Czechy) 9 listopad 2013 roku.

Artykuł „Odlotowa galeria w Katowice Airport”

Można stwierdzić, że w ten oto sposób Katowice Airport stało się największym artystycznym salonem wystawowym w województwie śląskim. Odlotowa Galeria, zgodnie z oficjalną nazwą, ma być przyjaznym miejscem, umilającym gościom lotniska spędzanie wolnego czasu, ale także platformą wymiany wiedzy. Ekspozycje, które są planowane w jej przestrzeni, będą poświęcone projektowaniu oraz sztukom pięknym. Artykuł „Odlotowa galeria…

Artykuł „Konkurs ‚Odlotowy Mebel” rozstrzygnięty

Ostatnim etapem konkursu „Odlotowy Mebel” było wyłonienie spośród nadesłanych koncepcji najlepszego projektu mebla do przestrzeni publicznej. Artykuł „Konkurs ‚Odlotowy mebel’ rozstrzygnięty ukazał się w piśmie „Silesia airport” nr 42 w wrzesień październik 2012 roku.