Umowność jednoczesności. Gest w czasie.

W tym tekście interesuje mnie jedna z najbardziej intrygujących zagadek, jaką jest percepcja czasu. Będę mówił o czasie mówiąc o percepcji gestu. Na początek – dla przypomnienia – moja definicja gestu: „Gest to ruch, który ma sens”. Tak zbudowane określenie stawia gest pomiędzy ruchem, a sensem. Pomiędzy percepcją czasu, a znaczeniem gestu. Tekst ukazał się…