Determining the meaning of arm gestures

Abstract Developing methods for determining the meaning of gestures in human-computer interaction, focusing especially on two-way interaction, is the object of a joint project of The Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences in Gliwice and the Visual Research and Interaction Studio at the Academy of Fine Arts in Katowice….

Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu

Artykuł został przygotowany na Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. …

Emocje a produkt

Artykuł ostał przygotowany na Konferencję VI edycja Seminarium „Interfejs Użytkownika – Kansei w praktyce”, zorganizowała Katedra Multimediów oraz polski oddział ACM CHI Poland. Odbyła się 4 czerwca 2011 r. w Auli Głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. …